Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2014

vocalna
20:04
5613 5abd
20:03
6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaCarridwen Carridwen
vocalna
20:02
9153 805b
vocalna
20:00
vocalna
19:58
6593 06f7
Reposted frompesy pesy viamaim-me maim-me
vocalna
19:56
Reposted fromoll oll viamietapieprzona mietapieprzona
vocalna
19:56
8956 e39a
vocalna
19:53
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— W. Churchill
Reposted fromcreure creure viaSmerfMaruda SmerfMaruda
vocalna
19:53
7970 125c
vocalna
17:49
9155 9a24
Reposted fromfoods foods viadouxsouvenirs douxsouvenirs
vocalna
17:48
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 21 2013

vocalna
20:33
7741 69c3
Reposted fromIzzabel Izzabel
vocalna
20:31
7743 13bf
Reposted frommare-serenitatis mare-serenitatis
vocalna
20:31
7756 7857
Reposted fromIzzabel Izzabel
vocalna
20:28
Czego w sobie nie lubię? Że gdy się zdenerwuję, to płaczę. Ze złości. I nie mogę tego opanować, chociaż bym chciała.
— //S.
Reposted frommetadon metadon
vocalna
20:23
7798 f870
Reposted fromIzzabel Izzabel
vocalna
20:23
Reposted frombalu balu
vocalna
20:22
Przyjaciel to taki dziwny człowiek, który wie o Tobie wszystko, a mimo to bardzo Cię lubi
— for hornyy
Reposted frommendacious mendacious
vocalna
20:22
7841 68b9
Reposted fromwdzienniku wdzienniku

September 13 2013

vocalna
08:33
Specjalne przeciwupadkowe zabezpieczenia dla muzyków wchodzących na scenie, a Vocalna jak gdyby nigdy nic, się na nich wypierdala. ^^

Zajebiste wejście na scenę, show już od pierwszych przed-sekund.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl